De voorbije jaren heeft ONT verschillende projecten gedaan.
We willen zo naar buiten brengen wie we zijn, waar we mee bezig zijn en wat we willen bereiken.
Op die manier willen we een juister beeld meegeven.