Ontstaan Onze Nieuwe Toekomst

In 1995 organiseerde VMG (Vorming voor mensen met een verstandelijke beperking) een congres: “Wij nemen het woord”. Dit ging door in Retie. Na drie dagen was dat congres gedaan, maar sommige mensen vonden dit niet genoeg. Een klein groepje mensen wilde verder samen komen. Het kleine groepje breidde verder uit en zo ontstond in 1997 Onze Nieuwe Toekomst.

Van bij haar ontstaan werd de vereniging ondersteund door mensen verbonden aan de Vakgroep Orthopedagogiek, Universiteit Gent, en dit vooral dankzij het contact met en de steun van Prof. Dr. Geert Van Hove.

Garanderen van continuïteit

Onze Nieuwe Toekomst vzw sloot in 2005 dan ook een structureel samenwerkingsverband met het Universitair Centrum voor Disability Studies en Inclusieve Opvoeding.

Mensen vanuit Onze Nieuwe Toekomst werken samen met studenten in functie van opdrachten die voor de beweging belangrijk zijn (vb. een vertaling van de Standaardregels voor Mensen met een beperking maken; een map voor nieuwe coachen ontwikkelen, een voordracht voor een congres rond Down Syndroom voorbereiden …)

Anderzijds krijgen studenten ook de kans om ondersteuning te leren bieden en zicht te krijgen inzake de ervaringsdeskundigheid en wijsheid van mensen met een verstandelijke beperking. Voor dit samenwerkingsverband ontvangen we elk jaar een structurele subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen en de Dienst Welzijn.

Verweven doorheen de volledige opleiding

De samenwerking tussen de Universiteit Gent en Onze Nieuwe Toekomst zit verweven doorheen de volledige opleiding.

In het eerste jaar maken de studenten kennis met Onze Nieuwe Toekomst als organisatie (aan de hand van een voordracht).

In hun 2e jaar bachelor, alsook in hun 2e jaar master werkt een selecte groep van studenten een opdracht uit op vraag van Onze Nieuwe Toekomst (Diversiteit en Inclusie en Orthopedagogische Synthese).

Studenten in de 2e master krijgen de mogelijkheid om bij ons stage te lopen, evenals om een thesis te schrijven in opdracht van of in samenwerking met Onze Nieuwe Toekomst.

Dominiek Porreye, één van de kernleden van Onze Nieuwe Toekomst, geeft tot slot een lespakket over het thema ‘relaties en seksualiteit bij mensen met een (verstandelijke) beperking in het vak Disability Studies, een vak uit de 1e master. Samen met studenten gaf hij dit lespakket vorm, dat gegeven wordt in het kader van een opdracht voor het vak Orthopedagogische Synthese.

Danny volgt momenteel het vak Disability Studies. Net zoals andere kernleden verschillende andere vakken volgden op een hogeschool of universiteit naar keuze, binnen het kader van het Erasmus+ project HiLives.

Andere samenwerkingen

 

1/ Eén voor Allen – Allen voor Eén!

Samen strijden voor onze rechten als mensen (2002); een boek vol levensverhalen voor en door zelf-advocaten, uitgegeven bij Garant.

 

2/ Werk aan de Winkel: een Meesterwerk! (2005)

Vijf boekjes vol foto’s en verhalen voor en door zelf-advocaten over de verschillende manieren waarop mensen met een verstandelijke beperking in Vlaanderen kunnen werken. We hebben met mensen nagedacht over werken. Er waren vijf plaatsen waar we mensen met een verstandelijke beperking aan het werk zagen: betaald werk op de reguliere arbeidsmarkt, werken in een dagcentrum, werken in een beschutte werkplaats, begeleid werken (vrijwilligerswerk op de reguliere arbeidsmarkt). Tot slot hebben we een boekje vol besluiten gemaakt met wat we heel belangrijk vonden rond ‘goed’ werk.

 

3/ Vertaling van de Universele verklaring voor de rechten van de mens (2009)

Vijf zelfadvocaten uit Onze Nieuwe Toekomst vzw hebben samen met een coach gewerkt aan een vertaling van de universele verklaring voor de rechten van de mens. Ze hebben dit omgezet in begrijpbare taal en zijn ook gaan nadenken over wat dit betekent voor mensen met een verstandelijke beperking. Het werkt opnieuw heel sterk rond ‘toegankelijkheid’, wat heel belangrijk is binnen ONT. Samen met GRIP (Gelijke Rechten voor Ieder Persoon met een Handicap) hebben we dit boekje ook uitgegeven en voorgesteld op een studiedag rond mensenrechten.

 

4/ Plan P

Plan P is een creatief pakket voor personen met een verstandelijke beperking en hun netwerk. Het is een stappenplan met creatieve technieken dat jou kan helpen om iets te veranderen en te verbeteren in je omgeving.

Plan P moedigt mensen aan om samen te zitten, een probleem of een uitdaging te benaderen via verschillende invalshoeken en naar een oplossing toe te werken.

 

5/ Boek 20 jaar ONT

Een terugblik op 20 jaar Onze Nieuwe Toekomst in boekvorm. Dit boek is gebaseerd op de thesis van Silke Tackaert.

Bestel publicaties