Onze Nieuwe Toekomst werkt regelmatig mee aan scripties van studenten.
Het gaat vaak over samenwerkend onderzoek.
De student werkt samen met één of twee kernleden en er wordt dieper in gegaan op een onderwerp van de student of van iemand van ONT.
De student en het kernlid doen samen interviews met mensen met een verstandelijke beperking.
Ze kunnen ook samen informatie verzamelen via ONT-dagen of door bezoeken.
Ze lezen samen teksten of boeken rond onderwerpen die kernleden interesseren.

 

Een aantal boeiende werkstukken zijn daaruit gegroeid.

Indien je zelf interesse hebt om een thesis of eindwerk te maken binnen ONT, kan je ons altijd contacteren op info@ont.be
Je bent altijd welgekomen!

 

20 jaar self-advocacy in Vlaanderen met Onze Nieuwe Toekomst. Onze Nieuwe Toekomst, 20 jaar groeien en bloeien. – Silke Tackaert  (2016 – 2017) –

Permalink    thesis

Een co-design-benadering van participatie bij personen met een verstandelijke beperking
Zelfadvocaten en coaches van Onze Nieuwe Toekomst en ontwerpers hebben de toolkit ‘Plan P’ ontwikkeld. Deze toolkit
ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking en hun omgeving om zelf hun participatieuitdaging aan te pakken. Deze thesis onderzoekt wat we kunnen leren uit deze zoekprocessen. – Sofie Vandenberghe  (2014 – 2015) –
Permalink   thesis

 

Ouder worden – Thesis van Sofie Verfaillie 

 

Vier beleidsadviseurs met een verstandelijke beperking aan het woord: Wat is voor hen belangrijk om te kunnen
spreken van kwaliteit aan beleidsparticipatie? – Lien Van Breda (2012 – 2013) –
Permalink     thesis

 

Politieke participatie bij personen met een verstandelijke beperking. Project beleidsparticipatie van Onze Nieuwe Toekomst – Bram Martens (2011 – 2012) – 
Permalink

 

Onafhankelijk leven volgens personen met een verstandelijke beperking – Benjamin Van Wesemael (2011 – 2012) –
Permalink

 

Studeren met een verstandelijke beperking in het hoger onderwijs? – Toon Maillard (2011-2012) – 
Permalink
    thesis

 

Hoe denken mensen met een verstandelijk beperking over hun rechten? Een inclusief onderzoek. – Jolien Huylebroeck (2010-2011) –
Permalink   of  klik hier    thesis

 

Op weg met levensverhalen. Self-advocacy en activisme van personen met een beperking:een analyse van verhalen. – Evelien Leyseele (2010-2011) –
Permalink   of  klik hier    thesis

 

De beleving van familierelaties bij zelfadvocaten. – Tina Goethals (2008-2009) –
Permalink

 

Een onderzoek in een onderzoek : een coöperatief onderzoek bekeken als proces, binnen actieonderzoek van self-advocates over de betekenis achter alledaagse woorden en vanzelfsprekendheden – Charlotte De Winne (2006-2007) –
Permalink

 

De perceptie van ‘vrijheid’ bij zelf-advocaten : vijf case-studies aan de hand van photovoice – Karen Leyman (2006-2007) –
Permalink

 

Een gevalsstudie naar de invloed van beeldvorming op het zelfbeeld van personen met een verstandelijke handicap – Mieke Burggraeve (2005-2006) –Permalink     thesis

 

De “Universele Verklaring van de Rechten van de Mens” als interpretatiekader voor de levens en levensverhalen van mensen met een (verstandelijke) beperking : een coöperatief narratief onderzoek – Dries Cautreels (2004-2005) –Permalink

 

“Maak je zelf eens wakker” “… de wekker is een coach!” Het perspectief van een self-advocate over de ondersteuning die een coach kan geven. Een co-operatief onderzoek door Marc Lenoor en Griet Roets – Griet Roets (1998-1999) –
Permalink

 

De groei van Self-advocacy van volwassenen met een verstandelijke handicap in Vlaanderen een exploratief onderzoek – Kathy Van Der Veken (1996 – 1997) –Permalink