wij hebben ook een stem
BELEIDSPARTICIPATIE VOOR PERSONEN MET EEN
VERSTANDELIJKE BEPERKING.

We willen mensen met een verstandelijk beperking overtuigen om hun stem te laten horen. Daarom draait het project ‘beleidsparticipatie voor personen met een verstandelijke beperking’ om. Het is een recht van iedereen om deel te nemen aan politiek. Dit staat in het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Want in het beleid en de wetgeving moeten ze rekening houden met personen met een beperking en hun rechten. Het project werd gesteund door de Cel Gelijke Kansen in Vlaanderen.

Beleidsparticipatie van mensen met een verstandelijke beperking waarmaken gaat niet vanzelf. Duidelijk is wel: mensen met een verstandelijke beperking willen hun stem laten horen.

“Wij willen onze stem laten horen. We willen graag beslissingen nemen, en betrokken worden bij het maken van beslissingen. Zo houden we controle over ons eigen leven. We vinden het belangrijk dat er naar ons geluisterd wordt.” (Stan, verkenner)

Daarom hebben we dit boek gemaakt. Het boek bevat verhalen en ervaringen van de verstandige mensen met een beperking die deelnemen aan het project. We merken dat er nood is aan sterke verhalen en goede voorbeelden. Dit om de vooroordelen en stereotypen rond mensen met een verstandelijke beperking te doorbreken.

We kijken naar de kansen van mensen om deel te nemen aan beleid. Tegelijk willen we bloot leggen waar mensen met een verstandelijke beperking drempels ervaren. We bieden handvaten en inspiratie voor iedereen die zich kan en wil inzetten, zodat mensen hun stem kunnen laten horen. Zo willen we aansporen om meer bruggen te bouwen tussen mensen met een beperking en de samenleving.

Elk hoofdstuk is een weergave van een onderdeel van het traject van de mensen die deelnemen aan een beleidsorgaan. Bij elk hoofdstuk hoort een verhaal van een of meerdere mensen uit het project. De hoofdstukken zijn gevuld met uitspraken, tips, theorie en situaties.

Bij de leidraad hoort ook een DVD. Hierin zie en hoor je de mensen uit het project zélf aan het woord.

dvd lijdraad

Tot slot zit bij de leidraad ook een boekje met methodieken. Deze werkvormen kunnen inspireren om een vergadering of overleg toegankelijker te maken voor iedereen. Dit boekje is voor iedereen die samen wil nadenken en aan de slag wil gaan. Of het nu gaat om een grote organisatie of een kleine bijeenkomst.

De publicaties zijn te bekijken via onderstaande linken:
Beleidsparticipatie van mensen met een verstandelijke beperking.
Eerste HULP bij vergaderen!? Een boekje vol methodieken

Kan ik hier ergens mijn ei kwijt?
De deelnemers deden hun verhaal ook voor de camera en op basis daarvan maakten we de film: ‘Wij hebben ook een stem!’. Binnenkort is deze hier te bekijken. De film wordt aangevuld met een geschreven leidraad rond deelnemen aan het beleid.

De verhalen van de verkenners dienden ook als basis voor onze postercampagne ‘Kan ik hier ergens mijn ei kwijt?’

ONT GK Poster Ei A4

versie in Engels : link
Pers

Ook in de verschenen er al verschillende artikels over beleidsparticipatie voor personen
met een verstandelijke beperking. Hier kan je ze lezen.