ONTMOETINGSCAFES

WIJ ONTMOETEN ELKAAR SAMEN.
DROMEND OVER ONZE NIEUWE TOEKOMST

Ons nieuwste project is het ONTmoetingscafé.
Ontmoetingsmomenten waar mensen met en zonder een beperking met elkaar in dialoog gaan.

Tijdens de ONTmoetingscafé’s gaan we elkaar ont-moeten.
Een plek waar we onszelf kunnen zijn en waar niets moet of verplicht wordt. Op een veilige manier verhalen kan uitwisselen en delen. Waar iedereen zijn stem laat horen.

Rond drie thema’s zitten we aan tafel: Relaties, armoede en ondersteuning/coaching.

THEMA RELATIES

 Jij, ik en wij
Samen sterk zij aan zij

THEMA RELATIES

Relaties gaan over jou en mij.
In relaties ga je samen op zoek naar elkaar.
In deze relaties ontstaan ook (gedeelde) dromen.
Mensen met een verstandelijke beperking hebben recht op relaties.

Een persoon met een beperking moet zelf kunnen kiezen hoe relaties vorm krijgen.
Er wordt gekeken naar de wisselwerking, dromen en keuzevrijheid in verschillende soorten relaties.
Er is ook aandacht voor hoe je op een toegankelijke manier kan werken rond bijvoorbeeld seksualiteit.

THEMA RELATIES

Kwetsbaar drempels bestrijden
voor gelijke kansen

THEMA ARMOEDE

Veel mensen met een beperking hebben te weinig inkomsten en kunnen moeilijk rondkomen met hun geld.

Armoede is meer dan het tekort aan geld. Het gaat om kunnen deelnemen aan het leven.
Het gaat om het krijgen van kansen en het overwinnen van drempels.

Armoede heeft een grote impact op verschillende levensdomeinen.
Het kan allerlei problemen met zich meebrengen.
Rechten zoals vrije tijd, cultuur, participatie, komen onder druk te staan.

Coaching en ondersteuning

Leunend op elkaar
Groeien wij sterker

THEMA COACHING EN ONDERSTEUNING

Ondersteuning is gericht op het samen groeien.
Het gaat om een wisselwerking waar er vertrouwen bestaat en men elkaar ziet als gelijken.

Het is een leerproces waar we elkaar ontmoeten en actief samenwerken. We kijken vanuit het perspectief van de persoon met een verstandelijke beperking zelf.
Zij moeten zelf kunnen aangeven wat voor hen persoonlijk goede ondersteuning is.
We bekijken wat het precies inhoudt.

PROJECTMEDEWERKERS :

Jan Van Den Meerschaut
E-mail: jan.vandenmeerschaut@ont.be ​
Gsm: 0468/48 31 62

Evelien De Maesschalck
E-mail: evelien.demaesschalck@ont.be
Gsm: 0468/43 01 80  (enkel bereikbaar op woensdag, donderdag en vrijdag)