Home

Home 

Welkom op de website van
                                  Onze Nieuwe Toekomst vzw.


 
 Onze Nieuwe Toekomst is genomineerd voor ZERO PROJECT 2015.

Het project ‘Beleidsparticipatie voor mensen met een verstandelijke beperking’ is gekozen als één van de 42 Vernieuwende Praktijken in 2015.
Het werd geselecteerd door een jury als één van de 42 finalisten.
Er waren 231 inzendingen uit 58 verschillende landen.

Wij hebben veel stemmen kunnen verzamelen voor ons project.
We hebben drie jaar heel hard aan dit project gewerkt.
Wat is er allemaal gebeurd?

-In 2011 waren er geen mensen met een verstandelijke beperking die bezig waren met politieke participatie, er was wel veel interesse.
De afgelopen 3 jaar hebben 16 MENSEN met een verstandelijke beperking deel genomen aan de beleidsvoering in hun stad of gemeente.
ONT heeft deze mensen ondersteund om deel te nemen.
Zij zijn nu nog altijd aan de slag.
De mogelijkheden en drempels rond deze zoektocht zijn gebundeld in een brochure.

-Er werd een LEIDRAAD ontwikkeld van hoe mensen met een verstandelijke beperking kunnen deelnemen aan overleg en vergaderingen.
Het gaat soms over heel eenvoudige aanpassingen of werkvormen waar organisaties en beleidsorganen mee aan de slag kunnen.
Deze leidraad werd opgestuurd naar alle gemeenten en steden in Vlaanderen.
Indien er extra vragen, zijn we daarop in gegaan.

-Binnen het project werd ook een SPEL rond Beleidsparticipatie ontwikkeld.
Daarmee is ONT in het voorbije jaar op de boer gegaan.
We hebben heel veel mensen met een verstandelijke beperking aan gesproken rond beleidsparticipatie en hoe zij daar kunnen werk van maken.

-Er werd werk gemaakt van vorming en intervisie bij de coachen die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen.
Daarvoor is een COACH-EN-VORMING ontwikkeld.
Deze is niet alleen opengesteld naar mensen die nu als coach fungeren, maar breed naar het werkveld toe van mensen met een verstandelijke beperking.

Het Zero Project wil helpen om bruggen te bouwen met andere praktijken die bezig zijn met politieke participatie en onafhankelijk leven.
Ze willen helpen om beleidsmakers, mensen in de academische wereld en mensenrechtenactivisten te beïnvloeden in Vlaanderen en in Europa.

We weten of we de prijs gewonnen hebben wanneer we op 26 en 27 februari deel nemen aan 4de Zero Project Conferentie in de hoofdgebouwen van de Verenigde Naties in Genève. We mogen daar ons project gaan voor stellen.

Beleidsparticipatie is een project dat Onze Nieuwe Toekomst ontwikkelde met subsidies van Gelijke Kansen in Vlaanderen.


                  


Onze Projecten vind je voortaan onder "Wat doen we?"


   Voor INNOWIZ PLAN P  klik hier


Voor de ONT Folder klik hier

We zoeken nog coachen. Wie interesse heeft klik hier

 
Onze Nieuwe Toekomst vzw heeft ook een Facebook Pagina klik hier