Wat Na?

                      Wat Nu?

 

Ouders Voor Inclusie (OVI) en vzw Onze Nieuwe Toekomst (ONT) slaan de handen in elkaar.

 

Ouders voor inclusie is een vrijwilligersorganisatie van, voor en door ouders van kinderen met specifieke noden. Onze Nieuwe Toekomst is een zelf-advocatenbeweging van, voor en door mensen met een beperking die willen opkomen voor hun rechten.

Samen vinden wij elkaar bij de vraag: ‘Wat na het secundair onderwijs?’. Voor jonge mensen met een beperking is dit een moeilijke vraag, ook al staan hun dromen en ambities voor de deur. Na het secundair is er geen ondersteuning meer vanuit de school, worden keuzes gemaakt over hoe iemand wil wonen, komen er nieuwe vragen over werk en vrijetijd, blijven er minder contacten over vanuit de schoolperiode, etc. Ouders zitten met tal van vragen, maar jongvolwassenen met een beperking ook. Hoe moet ik mijn verder leven vormgeven? Ondersteuning vinden bij deze vraag is niet makkelijk en tegelijk wordt er hieraan weinig aandacht besteed vanuit verschillende zorg – en overheidsinstanties.

OVI en ONT maken daarom samen toegankelijke podcasts om de stem van ouders en mensen zelf in dit verhaal te zoeken. We brengen beide met elkaar in contact door de ervaringen van ouders en jonge mensen met een beperking te bundelen, zodat ze voor andere mensen in gelijkaardige situaties kunnen helpen. Op die manier draagt hun ervaringsdeskundigheid bij aan de inclusieve noden jongvolwassenen met een beperking en hun ouders.

De podcasts zijn bedoeld voor iedereen die wegwijs wil geraken in de vragen over deze levensfase. Ze zullen worden verspreid in het netwerk van beide organisaties, dat zich over gans Vlaanderen strekt. Vanuit ONT zal dit project worden geleid vanuit Onze Jonge Toekomst (OJT), onze jongerengroep die wil opkomen voor hun eigen rechten.

 

Verdere info volgt!