LIES EN TOM

Wij zijn Lies en Tom.
Wij werken aan de krant van ONT.
Tom werkt ook aan de website.
Wij zijn sinds 2006 lid.
Eerst zijn we 2 jaar enkel naar grote bijeenkomsten gekomen.
Deze bijeenkomsten worden om de 6 maanden georganiseerd.
Daarna zijn we allebei kernlid geworden.
ONT moet zorgen voor de rechten van mensen met een beperking.
Ook wij hebben recht op privacy, recht op een stem, … .
We leren bij ONT op te komen voor onze rechten.
ONT komt ook op voor de rechten van mensen met een beperking.
Het is ook belangrijk dat ONT streeft naar toegankelijkheid.
Dat bijvoorbeeld gebouwen of wegen toegankelijk moeten zijn voor mensen met een rolstoel.
Maar wat wij belangrijk vinden is dat wij niet meer of minder zijn dan iemand anders.
Mensen met een beperking hebben dezelfde rechten als mensen zonder beperking.
Dat is belangrijk voor ons.