PETER VAN DEN BROEK

Ik ben Peter, Ik word 60 jaar in 2023.
Ik woon in Antwerpen.
Mijn interesses liggen in de politiek en het volgen van de maatschappelijke tendensen.
Ik ben gestart als kernlid van ONT in 2018. Hiernaast ben ik lid van vzw STAN, vzw KONEKT en de liberale verenging voor mensen met een beperking.
Ik heb heel mijn leven al gestreden voor mensen met een beperking. Binnen ONT heb ik geen specifieke taak. Ik help graag mee nadenken hoe mensen met een beperking beter kunnen aanvaard worden in de maatschappij.
Ik ben graag aanwezig tijdens de vergaderingen van ONT.
Ik vind het leuk om samen te werken met de kernleden en coachen.
Ik vind het een fantastisch gevoel om aan projecten van de Universiteit Gent mee te werken. Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij ONT.
Ik krijg erger me eraan dat personen met een beperking niet mee tellen in onze maatschappij. Hieraan wil ik een bijdrage leveren om ons wel te laten mee tellen in de samenleving. Binnen ONT kan ik hiermee aan de slag.
Door te werken bij ONT heb ik nog een grotere motivatie ontwikkeld om te blijven opkomen voor mensen met een beperking