PATRICK SCHELFHOUT

Ik, Patrick Schelfhout, ben een oprichtend lid van Onze Nieuwe Toekomst.
Dit is ongeveer 25 jaar geleden.
Ik zorg voor foto’s en de website.
Verder neem ik taken aan die me liggen zoals beleidsparticipatie.
Participeren betekent ‘deelnemen aan’.
Het idee om Onze Nieuwe Toekomst op te richten komt uit Nederland.
Op het eerst Vlaams congres ben ik toen begonnen met reclame te maken over wat ik wilden oprichten.
Dit congres vond plaats in 1995.
Dit was het eerste Congres van mensen met een verstandelijke beperking in Vlaanderen en kreeg als titel ‘Wij vragen het woord’.
Uiteindelijk ontstond ONT in 1997.
Onze Nieuwe Toekomst werd hiermee de eerste Self-Advocacy groep van mensen met een verstandelijke beperking in Vlaanderen.
Er was toen een studente die haar eindwerk maakte rond Self-Advocacy.
Samen met haar en een groep mensen van het Vlaams congres hebben we ONT opgericht.
Met de oprichting van ONT wilden we bereiken dat mensen anders naar ons keken.
Toen dacht men dat mensen met een verstandelijke beperking niks konden.
Nu komen ze onze mening vragen.
Dit is iets wat we toch al bereikt hebben.
We werken rond thema’s zoals Wereldreizigers en ons eerst boek “één voor allen, allen voor één” en ook nog andere projecten!
Het centrale thema is dat er aan ons gevraagd wordt hoe wij het willen en dat er hulp wordt geboden als wij het willen.
Sinds we bestaan erkent de overheid dat wij de deskundigen zijn in eenvoudige taal, dat dus ook wij betrokken moeten worden.
Ik heb zelf meegeschreven aan de vertaling van vereenvoudigde beleidsnota van Pascal Smet voor de periode 2009-2014.
We hebben ook een paar prijzen gehaald.
Recent waren we de Winnaar cultuurprijzen 2009, categorie vrijwilliger, maar het doel is nog niet bereikt..