Didier Peleman

Ik ben Didier Peleman
Ik ben de voorzitter en contactpersoon voor Onze Nieuwe Toekomst.
Sommige mensen komen bij Onze Nieuwe Toekomst om ondersteuning te krijgen.
Ik vind het belangrijk dat we zelf-advocaat zijn.
Dat wil zeggen dat je zelf moet opkomen voor je rechten.
Mensen van buitenaf moeten zich niet te veel bemoeien.
ONT is geen vrijetijdsorganisatie.
We zijn een organisatie die evenementen organiseert.
In 2010 was er een evenement rond mensenrechten.
Ik vind het belangrijk dat ook mensen met een beperking hun rechten kennen.
Ik werk niet, maar besteed mijn tijd aan Onze Nieuwe Toekomst.
Het is de bedoeling om een beetje mond-aan-mond reclame te doen.
Daarom heb ik een facebookpagina opgericht om reclame te maken.