DANNY VAN DE PERRE

Ik ben Danny.
Ik doe het secretariaat van ONT.
Ik ben al sinds het begin lid.
En ik ben ook sinds het begin kernlid.
Ik ben in vele organisaties actief dus het is soms moeilijk om aanwezig te zijn op de vergaderingen.
We zijn voorlopig nog zeer goed bezig.
Er zijn wel veel puntjes die onze aandacht verdienen of die behandeld moeten worden.
Ik hoop wel dat er verbetering komt op de stations voor de toegankelijkheid hier in Gent.
Ik vind het wel goed dat ze mensen met een beperking vragen bij de uitbouw van gebouwen, wegen en parking.
Het is wel altijd zoeken voor de grote bijeenkomsten om mensen rond tafel te krijgen.
We moeten zoeken naar toegankelijke en bereikbare gebouwen binnen de stad Gent.
Het is ook belangrijk om eens te kunnen vertellen wat ONT is en je eigen ervaringen te kunnen vertellen aan de studenten.