LEIDRAAD: “WIJ HEBBEN OOK EEN STEM!” VERHALEN OVER DEELNEMEN AAN BELEID.
Leidraat beleidsparticipatie voor personen met een verstandelijke beperking

Beleidsparticipatie van mensen met een verstandelijke beperking waarmaken gaat niet vanzelf. Duidelijk is wel: mensen met een verstandelijke beperking willen hun stem laten horen.

“Wij willen onze stem laten horen. We willen graag beslissingen nemen, en betrokken worden bij het maken van beslissingen. Zo houden we controle over ons eigen leven. We vinden het belangrijk dat er naar ons geluisterd wordt.” (Stan, verkenner)

Daarom hebben we dit boek gemaakt. Het boek bevat verhalen en ervaringen van de verstandige mensen met een beperking die deelnemen aan ons project. We merken dat er nood is aan sterke verhalen en goede voorbeelden. Dit om de vooroordelen en stereotypen rond mensen met een verstandelijke beperking te doorbreken.

We bieden handvatten en inspiratie voor iedereen die zich kan en wil inzetten, zodat mensen hun stem kunnen laten horen: mensen die willen deelnemen, beleidsmedewerkers, professionelen en organisaties. Kortom iedereen die interesse heeft voor beleid. Zo willen we aansporen om meer bruggen te bouwen tussen mensen met een beperking en de samenleving.

Bij de leidraad hoort ook een DVD. Hierin zie en hoor je de mensen uit het project zélf aan het woord.

Bij de leidraad hoort ook een DVD
Eerste HULP bij vergaderen

Tot slot zit bij de leidraad ook een boekje met methodieken. Deze werkvormen kunnen je inspireren om een vergadering of overleg toegankelijker te maken voor iedereen. Dit boekje is voor iedereen die samen wil nadenken en aan de slag wil gaan. Of het nu gaat om een grote organisatie of een kleine bijeenkomst.

Heeft u vragen of beleidsparticipatie? Heb je interesse in deze leidraad? Neem contact op met info@ont.be