ONTmoetingsdag 2021

Beste,
We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Het was een moeilijk jaar, maar ook eentje waarover we veel te vertellen hebben. Daarom pikken we graag de draad terug op met onze jaarlijkse ONTmoetingsdag.

 

ontmoetingsdag 2021

Wanneer?
• Maandagnamiddag 7 juni 2021
• En Vrijdagnamiddag 11 juni 2021

Hoe?

Dit jaar ligt de focus op een veilige manier van werken. We houden vooral rekening met de nodige afstandsregels, om geen risico’s te nemen. Daarom gaat onze ONTmoetingsdag dit jaar niet door in Gent, maar maken wij zelf graag in kleine aantallen de verplaatsing naar jullie.

De afstandsregels worden natuurlijk nog verder aangepast in de komende weken. Daarom zien wij onze ONTmoetingsdag als een buitenactiviteit, waarop we op een veilige afstand van elkaar ervaringen kunnen uitwisselen. We mikken hierbij op een kleine groepjes, waarbij we vanuit ONT bijvoorbeeld de verplaatsing maken met een tweetal mensen.

Waarom twee namiddagen?

Zoals elk jaar vinden we het belangrijk dat er ONTmoeting en uitwisseling plaatsvindt op onze ONTmoetingsdag. We willen samen in dialoog gaan. Om rustig en in kleine groep te kunnen werken, splitsen we de dag op. Deelnemers hoeven niet op beide dagen aanwezig te zijn. Je kiest zelf naar welke dag jouw interesse gaat, afhankelijk van de thema’s die op elke afzonderlijke namiddag aan bod komen.

Welke thema’s komen er aan bod?

Maandagnamiddag 7 juni 2021:

 

1 .Ervaringen uit de lockdown

De lockdown veranderde heel wat in ons leven. Mensen verloren deels hun netwerk, maar tegelijkertijd vonden we ook nieuwe manieren om elkaar te ONTmoeten. Wat leren we hieruit? Wat veranderde er bij jullie?

Met ONT willen we graag een plaats geven aan de ervaringen van mensen met een beperking vanuit de lockdown. Daarom gaan we hiernaar opzoek met het oog op de toekomst.

2. Welzijn op het werk 

Werk is een thema dat leeft bij vele mensen. Toch zien we dat er nog steeds talloze vragen of verwachtingen rond dit onderwerp bestaan. Wat moet ik doen met mijn uitkering als ik wil werken? Wat verwacht ik van collega’s op de werkvloer? Wat is echt werk voor mij? Is dit vrijwilligerswerk, betaald werk, een dagbesteding, of nog iets anders?

Samen stellen we deze vragen om op zoek te gaan naar ervaringen rond het thema werk.

3. Vrouwen aan de macht

Vrouwen aan de macht! Of toch nog niet helemaal? Aan de hand van een spel praten we over jouw ervaringen als vrouw. Hoe voel je je in de maatschappij? Welke drempels ervaar je als vrouw? En, wat betekent vrouw zijn voor jou? Tijdens deze workshop gaan we met elkaar in gesprek en leren we van elkaar. – Een workshop voor en door vrouwen.

Vrijdag 11 juni 2021:

 

4.Hilives – Inclusief hoger onderwijs

 Vaak wordt gedacht dat mensen met een beperking geen verdere studies willen doen na het middelbaar onderwijs. Dit kan gaan over verschillende vormen van voortgezet onderwijs, zoals: volwassenonderwijs, hoger onderwijs, voorgezet secundair, een specialisatie, of nog iets anders.

Wij vragen ons af of dit wel klopt. Tegelijk zien we dat een verder studietraject belangrijk is voor persoonlijke groei. In deze workshop gaan we op zoek naar ambities, dromen en vragen rond verdere studies. We praten ook over ondersteuning en toegankelijkheid in het voortgezet onderwijs.

5.Onze Jonge Toekomst (OJT)

OJT wil opkomen voor de rechten van jonge mensen met een beperking. Jonge mensen hebben andere dromen en ambities dan oudere zelf-advocaten. Daarom hebben we een groep samengesteld van jonge ONT’ers die hun ervaringen willen delen. Maar ook jouw stem telt in deze workshop. We laten van ons horen

Heb je interesse in een van onze workshops?

Laat dit gerust al aan ons weten. Dit kan via het nummer 0498 56 96 95 (Didier Peleman), door te mailen naar info@ont.be of via het onderstaande inschrijvingsformulier.

Via dit inschrijvingsformulier kan je ook jouw verdere vragen stellen over onze ONTmoetingsdag. Ook als je wil deelnemen, maar nog verdere vereisten hebt, dan horen wij dit graag. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een veilige manier van werken, een specifieke ondersteuningsnood, of over nog iets anders.

We hopen jullie snel terug te kunnen ONTmoeten!

Vele groeten,

Team-ONTmoetingsdag, ONT

Toegankelijkheid