Links - Onze Nieuwe Toekomst
16956
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16956,tribe-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Links

Belangenorganisaties

Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP) komt op voor burgerrechten. We streven naar gelijke rechten én kansen voor iedereen.

Ouders voor Inclusie is in 2001 ontstaan als een beweging van ouders die zich verenigd hebben rond hun streven naar inclusie voor hun kinderen

VFG

VFG vzw is een Vlaams erkende socio-culturele vereniging van personen met een handicap, langdurig zieken, invaliden, familie en vrienden

LFB

LFB is een Nederlandse  belangenvereniging door en voor mensen met een verstandelijke beperking.

Op de TREFDAG HANDICAP ontmoeten we elkaar rond het streven naar een samenleving waar iedereen aan meedoet.

Beleid

De provincie Oost-Vlaanderen is een van de vijf provincies van het Vlaams Gewest en een van de tien provincies van België.

Dit initiatief van de Vlaamse overheid wil uitsluitingsmechanismen tegengaan. Het wil gelijke kansen voor vrouwen en mannen, allochtonen, holebi’s, personen met een handicap.

Gent is de hoofdstad van de Belgische provincie Oost-Vlaanderen

staat voor Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap

Interessante websites

Dominiek had een droom Dat hij op een dag In zijn eigen appartementje zou wonen zijn verhaal, zijn visie, zijn ervaringen

Meedoen en meetellen

Praktische aanbevelingen en theoretische beschouwingen op basis van ervaringen van mensen met een verstandelijke handicap en hun directe omgeving.

Onderwijs

De UGent is één van de grootste universiteiten in het Nederlandse taalgebied en profileert zich als open, sociaal geëngageerd en pluralistisch

Het SIHO wil een bijdrage leveren aan het creëren van gelijke kansen en volwaardige participatie van personen met een functiebeperking, hetzij als student(e), hetzij als personeelslid.

Vorming en Ondersteuning

Handicap International is een internationale NGO met projecten in een zestigtal landen in het Zuiden. De organisatie helpt handicaps voorkomen, verzorgt mensen met een handicap en begeleidt hen op hun weg naar autonomie en integratie in de samenleving. Handicap International helpt ook kwetsbare mensen in crisissituaties zoals natuurrampen en gewapende conflicten.

BlueAssist vzw is opgericht om het icoon en de sociale innovatie BlueAssist te promoten. Mensen die nu uitgesloten zijn, kunnen dankzij BlueAssist hun hulpvraag stellen aan een medeburger en zo zelfstandig participeren aan het maatschappelijke leven!
Bekijk hier het filmpje op YouTube.

Onafhankelijk Leven vzw wil ervoor zorgen dat alle personen met een beperking vrij en doordacht kunnen beslissen hoe, waarvoor, door wie, waar, en wanneer zij ondersteund worden.

KONEKT is een netwerkorganisatie die verschillende vzw’s groepeert die zich inzetten voor mensen met een beperking en hun omgeving.
De deelorganisaties van KONEKT zijn:
VONX, vormingsorganisatie;
Platform-K, sociaal artistieke organisatie met focus op dans;
LetsCo!, opleidingen tot co-begeleider voor mensen met een beperking;
MIEX, voor diversiteit en participatie van mensen met een beperking in de samenleving;
Konekted Services, ondersteunende diensten.

Voorzieningen

Arduin is een Nederlandse Stichting die ondersteuning geeft aan mensen met een verstandelijke beperking op de domeinen wonen, werken, dagbesteding, scholing en vrije tijd.

De Sperwer vzw is een voorziening voor volwassenen met een beperking die ondersteuning vragen op vlak van werken, wonen en/of vrije tijd.

VZW Home Thaleia is een woonvorm voor zestien volwassenen. Elke persoon beschikt over een eigen studio. Daarnaast zijn er nog een aantal leef-en werkruimtes. VZW Home Thaleia is ontstaan uit het initiatief van een aantal ouders van huidige bewoners.

Den Dries is een voorziening voor personen met een verstandelijke beperking en heeft een erkenning als tehuis niet-werkenden, als project beschermd wonen en als project geïntegreerd wonen.

Het Balanske is een vrijetijdszorgcentrum waar gezinnen met een persoon met een handicap zich kunnen ontspannen

vzw Groep UBUNTU biedt ondersteuning via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH). Rechtstreeks Toegankelijke Hulp kan onder de vorm van begeleiding, dagopvang, verblijf en outreach.

VZW Kompas. Kompas is een organisatie die op drie belangrijke levensterreinen ondersteuning biedt: Wonen, Werken en Vrije tijd

Accessibility