Samenwerking met studenten

Samenwerking met studentenOnze Nieuwe Toekomst werkt regelmatig mee aan scripties van studenten.
Het gaat vaak over samenwerkend onderzoek.
De student heeft samen met één of twee kernleden en er wordt dieper in gegaan op een onderwerp van de student of van iemand van ONT.
De student en het kernlid doen samen interviews met mensen met een verstandelijke beperking.
Ze kunnen ook samen informatie verzamelen via ONT-dagen of door bezoeken.
Ze lezen samen teksten of boeken rond onderwerpen die kernleden interesseren.

Een aantal boeiende werkstukken zijn daaruit gegroeid...

Indien je zelf interesse hebt om een thesis of eindwerk te maken binnen ONT, kan je ons altijd contacteren op info@ont.be
Je bent altijd welgekomen!De groei van Self-advocacy van volwassenen met een verstandelijke handicap in Vlaanderen een exploratief onderzoek - Kathy Van Der Veken (1996 – 1997) -
Permalink

"Maak je zelf eens wakker" "... de wekker is een coach!" Het perspectief van een self-advocate over de ondersteuning die een coach kan geven. Een co-operatief onderzoek door Marc Lenoor en Griet Roets - Griet Roets (1998-1999) -
Permalink

De "Universele Verklaring van de Rechten van de Mens" als interpretatiekader voor de levens en levensverhalen van mensen met een (verstandelijke) beperking : een coöperatief narratief onderzoek - Dries Cautreels (2004-2005) -
Permalink

Een gevalsstudie naar de invloed van beeldvorming op het zelfbeeld van personen met een verstandelijke handicap - Mieke Burggraeve (2005-2006) -
Permalink       thesis

De perceptie van 'vrijheid' bij zelf-advocaten : vijf case-studies aan de hand van photovoice - Karen Leyman (2006-2007) -
Permalink

Een onderzoek in een onderzoek : een coöperatief onderzoek bekeken als proces, binnen actieonderzoek van self-advocates over de betekenis achter alledaagse woorden en vanzelfsprekendheden - Charlotte De Winne (2006-2007) -
Permalink

De beleving van familierelaties bij zelfadvocaten.. - Tina Goethals (2008-2009) -
Permalink

Op weg met levensverhalen. Self-advocacy en activisme van personen met een beperking:een analyse van verhalen. - Evelien Leyseele (2010-2011) -
Permalink   of  klik hier    thesis

Hoe denken mensen met een verstandelijk beperking over hun rechten? Een inclusief onderzoek. - Jolien Huylebroeck (2010-2011) -
Permalink   of  klik hier    thesis

Studeren met een verstandelijke beperking in het hoger onderwijs? - Toon Maillard (2011-2012) -
Permalink
    thesis

Onafhankelijk leven volgens personen met een verstandelijke beperking - Benjamin Van Wesemael (2011 – 2012) -
Permalink

Politieke participatie bij personen met een verstandelijke beperking. Project beleidsparticipatie van Onze Nieuwe Toekomst - Bram Martens (2011 – 2012) -
Permalink

Vier beleidsadviseurs met een verstandelijke beperking aan het woord: Wat is voor hen belangrijk om te kunnen
spreken van kwaliteit aan beleidsparticipatie? - Lien Van Breda (2012 - 2013) -
Permalink     thesis

Een co-design-benadering van participatie bij personen met een verstandelijke beperking
Zelfadvocaten en coaches van Onze Nieuwe Toekomst en ontwerpers hebben de toolkit ‘Plan P’ ontwikkeld. Deze toolkit
ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking en hun omgeving om zelf hun participatieuitdaging aan te pakken. Deze thesis onderzoekt wat we kunnen leren uit deze zoekprocessen.  - Sofie Vandenberghe  (2014 - 2015)
Permalink   thesis

Ouder worden - Thesis van Sofie Verfaillie