Links

Links

BELANGENORGANISATIES    


     
 GRIP - Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap 
Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP) is een burgerrechtenorganisatie. We streven naar gelijke rechten én kansen voor iedereen. 
     
 
  Ouders voor inclusie
Ouders voor Inclusie is in 2001 ontstaan als een beweging van ouders die zich verenigd hebben rond hun streven naar inclusie voor hun kinderen
     
    VFG
VFG vzw is een Vlaams erkende socio-culturele vereniging van personen met een handicap, langdurig zieken, invaliden, familie en vrienden
     
    LFB
LFB is een Nederlandse  belangenvereniging door en voor mensen met een verstandelijke beperking.
     
                    TREFDAG HANDICAP 2016
Op de TREFDAG HANDICAP ontmoeten we elkaar rond het streven naar een samenleving waar iedereen aan meedoet.
     

BELEID

   
     
    Provincie Oost-Vlaanderen
De provincie Oost-Vlaanderen is een van de vijf provincies van het Vlaams Gewest en een van de tien provincies van België.
     
    Gelijke Kansen in Vlaanderen
Dit initiatief van de Vlaamse overheid wil uitsluitingsmechanismen tegengaan. Het wil gelijke kansen voor vrouwen en mannen, allochtonen, holebi's, personen met een handicap,
     
     
    Stad Gent
Gent is de hoofdstad van de Belgische provincie Oost-Vlaanderen
   
     
    VGPH
staat voor Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap
     
  

Interessante website

   
        
  Dominiek Porreye
Dominiek had een droom Dat hij op een dag In zijn eigen appartementje zou wonen zijn verhaal, zijn visie, zijn ervaringen
     
     
     Meedoen en meetellen

Praktische aanbevelingen en theoretische beschouwingen op basis van ervaringen van mensen met een verstandelijke handicap en hun directe omgeving.

Praktische aanbevelingen Meedoen en Meetellen.pdf

Trainingsmodules Meedoen en Meetellen.pdf
     

ONDERWIJS

   
     
    Universiteit Gent
De UGent is één van de grootste universiteiten in het Nederlandse taalgebied en profileert zich als open, sociaal geëngageerd en pluralistisch
     
     
    Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO)
Het SIHO wil een bijdrage leveren aan het creëren van gelijke kansen en volwaardige participatie van personen met een functiebeperking, hetzij als student(e), hetzij als personeelslid.
     
     
     
Vorming en Ondersteuning    
     
    Handicap International
Handicap International is een internationale NGO met projecten in een zestigtal landen in het Zuiden. De organisatie helpt handicaps voorkomen, verzorgt mensen met een handicap en begeleidt hen op hun weg naar autonomie en integratie in de samenleving. Handicap International helpt ook kwetsbare mensen in crisissituaties zoals natuurrampen en gewapende conflicten.
     
     
    Vzw Blue Assist
BlueAssist vzw is opgericht om het icoon en de sociale innovatie BlueAssist te promoten. Mensen die nu uitgesloten zijn, kunnen dankzij BlueAssist hun hulpvraag stellen aan een medeburger en zo zelfstandig participeren aan het maatschappelijke leven!
hier een You Tube voorbeeld filmpje klik hier
     
     
    Onafhankelijk Leven
Onafhankelijk Leven vzw wil ervoor zorgen dat alle personen met een beperking vrij en doordacht kunnen beslissen hoe, waarvoor, door wie, waar, en wanneer zij ondersteund worden.

 
   
     

  KONEKT
KONEKT is een netwerkorganisatie die verschillende vzw’s groepeert die zich inzetten voor mensen met een beperking en hun omgeving.
De deelorganisaties van KONEKT zijn: 
VONX, vormingsorganisatie;
Platform-K, sociaal artistieke organisatie met focus op dans;
LetsCo!, opleidingen tot co-begeleider voor mensen met een beperking;
MIEX, voor diversiteit en participatie van mensen met een beperking in de samenleving;
Konekted Services, ondersteunende diensten.
     
     
 Voorzieningen    
     
    Arduin
Arduin is een Nederlandse Stichting die ondersteuning geeft aan mensen met een verstandelijke beperking op de domeinen wonen, werken, dagbesteding, scholing en vrije tijd.
     
     
    vzw De Sperwer De Sperwer vzw is een voorziening voor volwassenen met een beperking die ondersteuning vragen op vlak van werken, wonen en/of vrije tijd.
     
    Home Thaleia
VZW Home Thaleia is een woonvorm voor zestien volwassenen. Elke persoon beschikt over een eigen studio. Daarnaast zijn er nog een aantal leef-en werkruimtes. VZW Home Thaleia is ontstaan uit het initiatief van een aantal ouders van huidige bewoners.
     
     
    Den Dries vzw
Den Dries is een voorziening voor personen met een verstandelijke beperking en heeft een erkenning als tehuis niet-werkenden, als project beschermd wonen en als project geïntegreerd wonen.
     
     
    Het Balanske vzw
Het Balanske is een vrijetijdszorgcentrum waar gezinnen met een persoon met een handicap zich kunnen ontspannen.
     
     
    Ubuntu vzw
vzw Groep UBUNTU biedt ondersteuning via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH). Rechtstreeks Toegankelijke Hulp kan onder de vorm van begeleiding, dagopvang, verblijf en outreach.
     
     
    Vzw Kompas
VZW Kompas. Kompas is een organisatie die op drie belangrijke levensterreinen ondersteuning biedt: Wonen, Werken en Vrije tijd